Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 01.00 ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ

АВАНГАРД + ООД
Висококвалифициран екип от специалисти. Проучва, проектира и консултира в областите: градоустройство и устройство на ландшафта, ново строителство, саниране на сгради. Комплексност, законосъобразност и индивидуалност на решенията.

АДА - 2 ЕТ
Осигуряване на терени за строителство, проектиране, строителство, интериорен дизайн, дизайн на облеклото на персонала, рекламно обезпечаване за привличане на клиенти в обекта.

АДАПТ ЕООД
Проучване и проектиране на градоустройствени решения; жилищни, обществени и промишлени сгради; интериор.

АДРИА - АГЕНЦИЯ ГРАДОУСТРОЙСТВО И АРХИТЕКТУРА АДСИЦ 
Агенция за развитие на недвижими имоти, инвестиции, комплексно проектиране, консултантски услуги.

АДРИКАР - АДРИАНА МИЛАДИНОВА ЕТ
Автотехнологично проектиране. Консултации, технико-икономически обосновки. Проучване и проектиране на автосервизи, пунктове за ГТП на автомобилите, автомивки, бензиностанции, складове, автогари и паркинги.

АКСИС - БАЛАБАНОВ И СИЕ СД
Общи и подробни устройствени планове. Транспортни планове и схеми. Проучване и проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения, бензиностанции, улици и мостове. Консултантски услуги. Проектанти с голям професионален опит.

АРК - КИРИЛ БОЧКОВ ЕТ
Комплексно проектиране на жилищни и административни сгради, къщи, вили, офиси и магазини. Компютърно изчертаване на архитектурни проекти.

АРКА СТУДИО ООД
Проучване, проектиране, строителство.

АРКО - ПФ 
Проектиране, дизайн, строителство, доставка на технологично оборудване и подвижно обзавеждане.

АРСЕНОВ и КО ООД
Архитектурно проучване, проектиране, консултации, интериор, дизайн. Жилищни, обществени, промишлени, офисни и спортни сгради. Инженеринг.

АРХ И АРТ СД
Проучване, проектиране, строителство. Специализации: жилищни сгради, офис сгради, хотели, църкви, спортни сгради и съоръжения и др.

АРХ ЯН ВЕС 
Проучване, проектиране, дизайн и строителство.

АРХИ - РЕСТА ЕТ
Комплексно проучване и проектиране в областта на градоустройството, архитектурата, устройство на исторически територии и реставрация на паметници на културата.

АРХИТЕКТОНИК - 3D ЕТ
Проучване, проектиране, строителство, консултации . Висококвалифициран екип от специалисти. Градоустройствени решения; жилищни, обществени и промишлени сгради; интериор и други. Визуализиране на вашия проект по време на проектирането.

АРХИТЕКТОНИКА Б - ПРОЕКТАНТСКО БЮРО ЕТ
Проучване и проектиране.

АРХИТЕКТУРНА АГЕНЦИЯ - ДД - АРХ. ДАНИЕЛА ДИКОВА ЕООД
Градоустройство. Архитектура. Дизайн.

АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ - арх.Калина Митева 
Пълно проектиране на жилищни, обществени сгради, реконструкции, градоустройство, интериор

АРХИТЕКТУРНО АТЕЛИЕ УЗУНОВ ЕООД
Инвестиционно проектиране. Предпроектни проучвания. Консултантска дейност. Интериор. Дизайн.

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЕКО КОНСУЛТ ЕООД
Архитектурно и инженерно проектиране на жилищни, обществени сгради, търговски обекти, интериор и дизайн.

АРХИТЕКТУРНО БЮРО ВЪЛЕВИ ООД
Териториално-устройствено и архитектурно-строително проучване и проектиране, подготвяне на тръжни книжа, провеждане на търгове за избор на изпълнител(и), цялостен инвеститорски контрол по време на строителството.

АРХИТЕКТУРНО СТУДИО ЮЛИАН ГАДЖЕВ ЕТ
Проучване и проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради. Архитектура, градоустройство, интериор и дизайн. Осигуряване и проучване на терени за строителство.

АРХКОН ЕООД
Общи и подробни устройствени планове. Комплексно проектиране на инвестиционни проекти. Консултантска дейност. Недвижими имоти.

АРХПРО КФ
Архитектурно проектиране, интериор и дизайн, реставрация и адаптация на сгради, паметници на културата, реклама.

АСА - АЛ. АЛЕКСАНДРОВ 
Комплексно проектиране и инженеринг на жилищни и обществени сгради, градоустройство, интериор и дизайн.

АТЕЛИЕ ЗА АРХИТЕКТУРА И ЖИВОПИС ЕТ
Комплексно архитектурно проектиране, интериор, живопис. Цялостно проучване и проектиране за еднофамилни сгради, кооперации, магазини, ресторанти, градинско обзавеждане.

АТЕЛИЕ КАРАДЖОВ ЕООД
Проектиране на жилищни сгради и комплекси, индустриални сгради, търговски и административни центрове, търговско-индустриални паркове, хипермаркети, хотели, еднофамилни жилищни сгради, интериори.

АХЧИЕВ ЕООД
Фирмата се занимава с проектиране и изпълнение в строителството.

БАЛМЕР ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Проектиране на сгради и съоръжения. Комплексен инженеринг. Изготвяне на експертни оценки. Технически становища. Консултации.

БЕАС - ЛЮЦИЯ ДЕКОВА ЕТ
Комплексно проектиране по всички части във всяка област от строителството. Интериор и дизайн. Вътрешни строителни ремонти и обзавеждане.

БУЛПЛАН ООД
Прединвестиционни проучвания, градоустройствено, архитектурно и строително проектиране, информационно-консултантска дейност, посредничество.

БЪЛГАРСКИ ЖЪЛТИ СТРАНИЦИ ЕООД
.

БЪЛГАРСКИ КОНСУЛТАНТСКИ ЦЕНТЪР 
Проекти на жилища, офиси, магазини, хотели, къщи, вили, предприятия. Интериорен дизайн. Клиники, медицински центрове, кабинети. Енергийна ефективност. Паспорти на сгради. Устройствени планове. Узаконяване.

ВАЛЕРИ МИТОВ - ЛЕО ЕТ
Извършва всички видове геодезически работи и услуги, благоустрояване.

ВЕСМА - Т - МАРИЯ ТАБАКОВА ЕТ
Проектиране: улици, пътища, организация на движението, светофарни уредби, паркинги. Консултантски работи - пътища, улици, организация и регулиране на движението. Нормативни документи.

ВИАРД СД
Проектиране и строителство на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни обекти.

ГАУДИ ЕООД
Комплексно проучване и проектиране на жилищни и производствени сгради. Строителен надзор.

ГАЯ ДИЗАЙН ЕФ
Проектиране, реконструкция и модернизация. Стъклопластика и металопластика. Подови и стенни облицовки. ВиК и електроинсталации. Окачени тавани. Обзавеждане до ключ. Производство на суперлуксозни и нестандартни аквариуми и колибки за кучета.

ГЕНЕРАЛ ГАНЕЦКИ ИНЖЕНЕРИНГ - Д-Р ИНЖ. ТРИФОН ЛЕСИКОВ ООД
Технически експертизи и проектиране. Независим строителен надзор. Предпроектни технико-икономически консултации. Приемливи цени.

ГЕС И КО ООД
Проектиране, строителство, консултации.

ГРИМИТ ЕТ
Проучване и проектиране.

ГРИМИТ ЕФ
Проучване и проектиране.

ДАКАНСИНВЕСТ ЕООД
Комплексно проучване и проектиране на магазини, жилищни и обществени сгради; ремонт; строителство.

ДЕВИМАКС ЕООД
Архитектурно проектиране на сгради. Узаконяване, преустройства, реконструкции и градоустройство. Продажба на електроинструменти и резервни части на ЕЛТОС. Гаранционен и извънгаранционен сервиз.

ДЖЕНЕРАЛ АРХ ЕООД
Архитектура, икономическа обосновка, дизайн на интериора, заснемане, узаконяване; изпълнява по свое ноу-хау до ключ икономични проекти: за обикновени и луксозни къщи "на земята", реконструкции с интериор.

ДИВНА - ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ЕТ
Консултации, проучване, изготвяне и съгласуване на предварителни и инвестиционни проекти за ВиК мрежи на територията на Столична община.

ДИМАНА ЕТ
Комплексно проучване и проектиране на жилищни, административни и селскостопански сгради; промишлени предприятия; центрове за отдих и развлечения. Компютърна симулация и три-измерна визуализация на решенията. Висококвалифицирани специалисти.

ДИМИТРОВ-НК ЕТ
Комплексно проектиране на жилищни сгради, хотели, заведения, магазини и др.

ЕВРО 95 ЕТ
Изпълнява промишлено и гражданско проектиране, оценяване на сгради, машини, съоръжения и цели предприятия. Компютърна обработка на текст и чертежи. Проектиране и изграждане на софтуерни продукти.

ЕВРОВ - ПФ 
Проектира жилищни, промишлени, административни и селскостопански сгради, сделки с недвижими имоти, консултации и строителство.

ЕКО ЕООД
Проектиране и строителство на стоманени сгради и складове.

ЕКО - С ИНЖ. СТАНИСЛАВ СТАНЧЕВ ЕТ
Отопление, вентилация, климатизация, инженеринг.

ЕЛЕКТРА СТАРА ЗАГОРА ЕТ
Проектиране на силнотокови и слаботокови инсталации в промишлени и обществени огради.

ЕМИАРХ ЕТ
Архитектурно проектиране с компютърна анимация.

ЕНЧО ДИМОВ ЕТ
Комплексно проектиране и консултантска дейност.

ЕРА ООД
Проектни инвестиционни проучвания. Проектиране и конструкции. Архитектура и инженеринг. Проектен мениджмънт. Организация и контрол на обекта.

ЕС ТИ ООД
Градоустройствени решения. Цялостно архитектурно и инженерингово проучване и проектиране на луксозни жилищни и обществени сгради. Интериор и дизайн. Технически експертизи.

ЕСТЕЙТ ЕКСПЕРТ ЕООД
Проучване и проектиране на жилищни, обществени, търговски, производствени и други обекти. Оценки на цели предприятия, недвижими имоти, машини и съоръжения. Технически контрол по част конструктивна на инвестиционните проекти.

ЕТАЖ 5 ДИМИТЪР ХАДЖИЙСКИ ЕТ
Архитектурно-строително проектиране: ново строителство, узаконяване, реконструкции; жилищни, промишлени и обществени сгради; технически контрол по част "Конструктивна";

ЖКС ООД
Комплексно проектиране, строителство и инженеринг на престижни сгради, банки, бизнес центрове, резиденции и хотели. Реконструкция и модернизация на сгради - архитектурни паметници.

ИВИС - ПРОЕКТИРАНЕ И ДИЗАЙН ООД
Нашите принципи са традиция, съвременност, хармония и единство между архитектура и природна среда. Доверете ни се и ние ще създадем за вас комфортни условия за живеене, забавление, работа и почивка.

ИКАР'22 ООД
Проучване, проектиране: водоснабдителни и канализационни съоръжения. Електроснабдителни системи, жилищни и други сгради.

ИНА ЕТ
Проучване, проектиране и строителство на всички видове сгради; проектиране, изработване и монтаж на алуминиева дограма.

ИНВЕЛ ЕООД
Проектиране, узаконяване, консултации, интериорен дизайн.

ИНЖЕНЕРНО БЮРО - ЛЕСИКОВ ООД
Проучване и проектиране на сгради и стоманобетонни конструкции.

ИПП ИСПРОЕКТ АД
Комплексно проучване и проектиране на РТВ предаватели, телекомуникационни обекти, пощи, банки.

ИРА - АТАНАС ПАНОВ ПРОЕКТ ЕООД
Комплексно проектиране и консултации, супервайзърски контрол, интериори на всички видове сгради в областта на жилищното, общественото и промишленото строителство.

ИРИС ВИЗИЯ ООД
Интериорно оформление на апартаменти, къщи, ресторанти, клубове, комплекси, хотели.

КАЛИНА МЕРУДИЙСКА - КАБЕ ЕТ
Териториално и селищно устройство; градоустройство; жилищни и обществени сгради; обзавеждане, интериор и дизайн; реконструкция и строителство.

КАРКО ООД
Проучване, проектиране и комплексно строителство.

КМ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Комплексно проектиране, инженеринг, строителство и консултантски услуги.

КОМПОЗИТ - ОПКМГ ООД
Производство на термопласти, стъклопластови изделия, химически препарати за промишлеността и бита, фармацевтични препарати. Проектантска дейност в областта на пречиствателните станции и защитни съоръжения за радиолокационни системи.

КОНКУРЕНТ - 90 ООД
Комплексно проектиране на жилищни, обществени, селскостопански, промишлени сгради и съоръжения. Архитектура, интериор, дизайн: арх. Б. Хантов, арх. Д. Томалевски, арх. Св.Тумангелова, арх. Р. Томалевска, инж. П. Влаева.

КУИК ПРОЕКТ 
Проучване, строителство, компютърно проектиране. Консултации и експертизи, предприемаческа дейност.

ЛОТОС 
Проектиране на жилищни, търговски и промишлени обекти. Ремонт на всички видове покриви. Доставка и монтаж на полипропиленови тръби за водопроводи.

МАРДИН - МАРИАНА МАРТИНОВА ЕТ
Проучване, проектиране, узаконяване на жилищни, обществени и промишлени сгради, газостанции и бензиностанции. Консултантска дейност. Технически контрол.

МЕЖДУНАРОДНА АКАДЕМИЯ НА АРХИТЕКТУРАТА 
.

МЕЙ ФРАН ООД
Комплексно проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради.

МЕТРОПРОЕКТ ООД
Комплексни проекти за метрополитени, трамвайни линии, жилищни и обществени сгради, улици и булеварди, тунели и мостове, подлези, вертикални планировки, геодезия.

МОДУЛОР 
Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, бензино- и газостанции, пътно-комуникационни обекти.

МТМ - МИХАЙЛОВ 
Проектиране и строителство на промишлени, обществени и жилищни сгради и съоръжения.

НАЕ ЕТ
Автоматизация за дома: дворни, гаражни врати, ролетки със задвижване и автоматично управление; компютърни системи за контрол и управление на дома; отоплителни, вентилационни и климатични инсталации; огради, парапети, метални конструкции и дограма.

НИПРОРУДА ООД
Изготвяне на инженерно - геоложки доклади. Проектиране на промишлени и граждански обекти, мини, рудници и кариери, депа за битови и промишлени отпадъци. Рекултивация на нарушени терени, насипища, хвостохранилища и сугроотвали.

ПД ПРОЕКТ ООД
Комплексно проектиране. Консултации. Проектиране на строителни конструкции.

ПЕРЕЛИН - ПЕРФЕКТ 
Покупко-продажба на недвижими имоти, строителни петна.

ПЛЕЖЪР 
Графичен и промишлен дизайн; архитектурно конструктивно, комплексно проектиране; изпълнение ниско и високо строителство; архитектурно-строителни консултации и експертизи.

ПЛОВДИВПРОЕКТ ЕООД
Териториално и селищно устройство, инженерна инфраструктура, проектиране на жилищни и обществени сгради.

ПРОЕКТАНТСКА КЪЩА ИВА СТИЛ ЕТ
Комплексно проектиране от заданието ви до разрешението за строеж. Допълнително предлагаме авторски надзор, техническо ръководство, инвеститорски контрол и геодезическо заснемане - инж. М. Недялков, арх. Ива Нестерова.

ПРОЕКТСТРОЙ ЕТ
Комплексно проектиране жилищни сгради от 1 до 8 етажа, къщи, вили, офиси, магазини, административни и промишлени сгради, частични изменения и интериор. Посредничество при покупко-продажби, недвижими имоти.

ПРОМСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Комплексно проучване и проектиране на промишлени и граждански обекти. Инженеринг.

С.А.Р.Х. - АРХ. РУМЯНА СТЕФАНОВА ЕТ
Комплексно проектиране на жилищни и вилни сгради, търговски, обществени, административни обекти, параклиси и църкви. Заснемане за узаконяване. Интериор и дизайн.

СОФСТРОЙПРОЕКТ АД
"Стройпроект" АД - 25 години традиции в цялостното проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради в страната и чужбина. Приемаме и инженерингови услуги.

СТИЛ-А ООД
Проектира жилищни и обществени сгради, интериори. Изпълнява търговско обзавеждане, базари, кухненско и офис обзавеждане.

СТРУКТУРИКА ООД
Проектиране на строителни конструкции и инсталации за сгради и съоръжения. Реконструкции в земетръсни райони.

СТУДИО - 66 СД
Комплесно проектиране на градоустройствени, жилищни, обществени и производствени обекти, инженерна инфраструктура. Благоустрояване и градски дизайн.

ТЕКТОН - С ЕООД
Проучване, проектиране и консултации на жилищни, административни и промишлени сгради по всички специалности. Ландшафтно проектиране и изпълнение.

ТЕРАТРАНС ООД
Агенция за недвижими имоти; строителство и ремонти; проектиране и експертни оценки.

ТЕРИТОРИАЛНА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ЕООД
Проучване, проектиране и бизнес осигуряване.

ТЕРИТОРИАЛНА ПРОЕКТАНТСКА ОРГАНИЗАЦИЯ - БЛАГОЕВГРАД 
Комплексно проектиране.

ТЕХНОПАНЕЛ ЕАД
Българската компания, която разработва, произвежда и предлага покривни и фасадни системи от сандвич панели с изолационен слой полиуретан, минерална вата или полиизоцианурат за нуждите на индустриалното строителство.

ТЕХНОСИМ ЕАД
Български производител на бетонови изделия- три профила бетонови керемиди, капаци, половинки и странични керемиди с двойна защита. Вибропресовани двуслойни павета, тротоарни плочи, паркинг тела, бордюри, улеи и коминни тела. Предлага покривна система.

УРБА - А ООД
Териториално устройство, комплексно проектиране на жилищни, обществени, производствени и стопански сгради. Интериор и дизайн. Консултации, експертизи, реставрация.

ФОРМСИНТЕЗ ООД
Архитектура, градоустройство, интериор, проучване, проектиране и строителство. Прецизност в кратки срокове.

ХИДРОПРОЕКТ ЕТ
Компютърно проектиране на ВиК на селища,комплекси и сгради, плувни басейни, фонтани, хидроефекти, пречистване на питейни и отпадни води.

ЮВС - ЮЛИЯН СИРОМАХОВ ЕТ
Архитектурно бюро. Проучване и проектиране на обществини сгради и комплекси, хотели, жилища и спортни съоръжения. Интериорни проекти и реализацията им.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: