Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 01.07 Проектиране на специални строителни съоръжения: ВиК, ОВ, електроснабдителни, газоснабдителни, пречиствателни и хидромелиоративни

АВИ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕТ
Проектиране на крайпътни обекти, бензиностанции, газостанции, паркинги, мотели, улични мрежи и пътища. Вертикална планировка.

АГЕНЦИЯ РЕЙТЕКС 
Проектиране на специални ел. инсталации, доставка, монтаж и инженеринг на системи за сигурност и телекомуникационни съоръжения за оборудване на административни и хотелски комплекси.

АЕРОТЕРМ ООД
Климатизация, вентилация, отопление, технологическа хигиена, екология.

АКВА ШУМЕН ЕООД
Проучване и строителство на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни системи и съоръжения и други. Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания. Укрепване на свлачища.

АКВАИНЖЕНЕРИНГ ООД
Проучва, проектира, конструира, доставя и монтира пречиствателни съоръжения за битови и химически замърсени води.

АКВАМАТ 2000 ООД
Проектиране, доставка, монтаж и поддръжка на напоителни системи за селското стопанство, паркове и спортни терени. Капково напояване, дъждуване, микродъждуване и мъглуване. Оранжерии, хидропоника. Мрежи и полиетилени за селското стопанство

АКВАПАРТНЬОР ЕООД
Продажба на УВ системи и съоръжения за микробиологично обеззаразяване на въздух и води (питейни, промишлени, отпадни, оборотни, за плувни басейни, аквапаркове, аквариуми и делфинариуми, в хранително-вкусовата промишленост, бутилиращи предприятия).

АРИС - РАДОСВЕТА ХРИСТОВА ЕТ
Търговия с газови уреди: вентили, газови бутилки, горелки, котлони, отоплителни и готварски печки, котли, радиатори, фитинги.

АРКО СИСТЕМС 
Проучване, проектиране и пълен инженеринг на системи за регулиране и управление на ОВК инсталации, пречиствателни станции и технологични инсталации.

БГ/АМЕРИКАН ПУЛС ЕООД
Представител на световния производител ASTRAL EXPORT S.A.; доставка на съоръжения; проектиране и изграждане на домашни, хотелски и спортни басейни.

БИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД
Директна доставка, инсталация и сервиз на висококачествени UPS, дизел-генератори и специализирани електрозахранвания за телекомуникации и кабелни телевизии.

БЛС ЕНЕРГИПЛАН - БЪЛГАРИЯ ЕООД
Проектиране на сградни, промишлени, газови, енергийни, енергоефективни и екологични инсталации. Възобновяеми източници. Енергийно консултиране.

БЪЛГАРИЯ ТЕРМ ООД
Системи за омекотяване и пречистване на води.

БЯЛКОВ ЕООД
Проектиране на електроинсталации.

В И К - СМОЛЯН ЕООД
Проектиране, изграждане и поддръжка на ВиК инсталации и съоръжения.

В.Г. - СПРИНТ ЕТ
Проектиране на жилищни и обществени сгради. Проучване и проектиране на промишлени сгради и съоръжения.

ВАЛЕНТАЙ - В. В. 
Проектиране и монтаж на ел. и отоплителни инсталации, консултации - икономия на електро и топлоенергия.

ВАТЕК ООД
Производство и инженеринг на автоматизирани омекотителни, обезсолителни, филтриращи, хидрофорни, дозиращи, озониращи и ултравиолетови инсталации.

ВЕЛИКО ТЪРНОВО ПРОЕКТ ДФ
Научни изследвания, внедряване, проучване, проектиране в сферата на териториалното устройство, градоустройство жилищни сгради, транспорт, комуникационни обекти, озеленяване и геодезични работи, геоложки проучвания, експертизи и инженеринг.

ВИАЛ - ЛИЛИЯ НИКОЛОВА ЕТ
Проучване, проектиране, инженерингова дейност.

ВИАРД СД
Проектиране и строителство на водоснабдителни, канализационни и пречиствателни обекти.

ВЛАГОКЛИМА ООД
Проучване, проектиране и консултации, свързани с отоплението, вентилацията и климатизацията на домове, офиси и промишлени сгради.

ВОДЕКО КОНСУЛТ ЕТ
Проучване, проектиране и консултации за обекти в областта на екологията. Пречистване на води, ВиК мрежи и съоръжения, депа за всички видове отпадъци.

ВОДЕНИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Прединвестиционни проучвания. Проектиране, строителство, инженеринг, ВиК, пречиствателни станции и други екопроекти.

ВОДНИ СИСТЕМИ ООД
Проучване и проектиране на ВиК мрежи, сградни инсталации, съоръжения и пречиствателни съоръжения за отпадни води.

ВОДОКАНАЛГЕОПРОЕКТ ЕООД
Проучване, проектиране, водохващане и изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения. Узаконяване на водоизточници.

ВОДОКАНАЛИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Проучване, проектиране на водоснабдителни, канализационни системи, хидротехнически съоръжения и пречистване, инж. дейност.

ВОДОКАНАЛИНЖЕНЕРИНГ /КЛОН ПЛОВДИВ/ 
Инженерно геоложки и хидрогеоложки проучвания. Проектиране на водоснабдителни и канализационни мрежи. Проектиране и строителство на питейни и битови пречиствателни станции.

ВОДПРОЕКТ АД
Специализирано проектиране на хидромелиоративни и хидротехнически съоръжения и системи.

ВОКАЛИКС ЕТ
Проектиране на метални конструкции. Експертизи и Становища относно действително напрегнато състояние за отговорни инженерни съоръжения: -Резервоари, Силози, Газголдери, Бункери и др.Проектиране Вътрешни и Външни ВиК мрежи,пожарогасителни спринклерни,

ГАЛА ПРОЕКТ ЕООД
Проектиране на ВиК мрежи и съоръжения. Помпени станции. Външен водопровод и канализация.

ДЕВА - ЙОРДАН ЙОРДАНОВ ЕТ
Проектиране, ел. инсталации, табла.

ДИЕС ЕЛЕКТРИК СД
Проучване, проектиране и изпълнение на електро и КИПиА табла и инсталации, пожароизвестителни, сигнално-охранителни, отоплителни и вентилационни системи.

ДИМИТРОВА - КОМЕРС ЕФ
Произвежда уплътнители за радиатори от клингерит с дебелина 1 мм.

ДОБРИЧИНВЕСТ ЕООД
Инвеститорски контрол и техническо ръководство на строителни обекти.

ЕВРОТЕХ ООД
Представител в България на SIHI HALBERG GmbH - помпи за пропан-бутан и природен газ, циркулационни помпи за гореща вода и кондензат.ASCO JOUCOMATIC - ел.магнитни вентили, пресостати и термостати, пневматична арматура, пропорционални и ел.магнитни вентили.

ЕКОГАРАНТ - ЕИ ЕООД
Проектира, произвежда и строи пречиствателни станции за питейна вода, битови и промишлени води, плувни басейни: за фамилни сгради, населени места, промишлени предприятия.

ЕКОИНЖЕНЕРИНГ ЕТ
Проектиране, производство, търговия, монтаж и сервиз на машини, съоръжения и оборудване за пречистване на битови и промишлени отпадъчни води.

ЕКОКОНСУЛТ 92 ЕООД
Проектиране, доставка и монтаж на технологично оборудване на пречиствателни съоръжения за отпадни води от индивидуални обекти.

ЕКОМ ЕТ
Проектиране, монтаж, пуск и наладка на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

ЕЛ РУСЕ ЕФ
Проектиране, ремонт и поддръжка на ел. инсталации, кабелни мрежи, подстанции и електропроводи.

ЕЛЕКТРИК Р ООД
Произвежда комплектни нисковолтови устройства; извършва развойно-внедрителска и пласментно-снабдителска дейност, инженерингова и транспортно-търговска дейност в страната и чужбина.

ЕЛИС - ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА ЕТ
Проектиране на вътрешни ВиК инсталации, външни ВиК мрежи, помпени станции, резервоари, локални пречиствателни съоръжения.

ЕМУ АД
Проучване и проектиране на въздушни и кабелни линии и разпределителни уредби от 1 до 400 kV.

ЕНЕРГО - КЛИМА - ИНЖЕНЕРИНГ ЕТ
Проектиране и монтаж на: отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

ЖЕГА ЕФ
Проектира ОВ климатични инсталации; предлага решения за икономия на горива; експретиза за опазване на околната среда.

ИВАНОВ ЕТ
Монтаж, поддръжка и ремонт на ТЕЦ отоплителни инсталации и парни котли, заваръчни работи.

ИКАР'22 ООД
Проучване, проектиране: водоснабдителни и канализационни съоръжения. Електроснабдителни системи, жилищни и други сгради.

ИНЖЕНЕРНО БЮРО МИНЕВ - ДУШКОВ 
Отопление, вентилация, климатизация, прахоулавяне - инженеринг, водоподготовка за котли.

ИНТЕРМ ЕТ
Проектиране, монтаж, пуск и наладка на отоплителни, топлофикационни, вентилационни и климатични инсталации.

КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
ТРЪБИ И СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ ОТ ПОЛИВИНИЛХЛОРИД ф 16 до 630 мм за 0.25, 0.4, 0.6, 1.0, и 1.6 Мра; полипропилен 2,0 Мра до 85°С ф 20, 25, 32 мм; полиетилен ф 20 до 250 мм 1,6 Мра.

КАСПАР ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Проектиране, комплексна доставка и монтаж на газови отоплителни и битови инсталации. Изпарители, регулираща и спирателна апаратура. Инфрачервени излъчватели.

КБС - ЕКОТЕХ ООД
Проучване, проектиране, консултации за пречистване на всички видове води, депа за отпадъци, рекултивация, ВиК мрежи и съоръжения. Доклади за ОВОС и минали щети. Концесионни екологични анализи, екологични програми. Доставка на оборудване.

КОМУНАЛТЕХМАШ ООД
Научни изследвания за количеството, състава и свойствата на твърдите битови отпадъци /ТБО/, технологията за събиране, отстраняване и обезвреждане на ТБО, икономика, организация и управление на дейността по почистване на населените места.

ЛИЛИЯ ХИВ ООД
Проектиране на котелни централи, паропроводи, тръбопроводи, газопроводи, газови инсталации и съоръжения, отопление и вентилация, хладилни и климатични инсталации.

ЛИЯ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ЕТ
Професионални съоръжения за фонтани, помпи, дюзи, подводно осветление, автоматика и други.

МАТЕК ЕООД
Проектиране по част електро. Консултации в строителството.

МЕГА ЕЛ ЕООД
Проектиране, електроизграждане, ремонт, поддръжка и узаконяване на кабелни линии - средно и ниско напрежение, въздушни мрежи и разпределителни устройства.

МЕГАЛИТ ЕООД
Проектиране на площадки за санитарно депониране на твърди битови отпадъци (ТБО). Рекултивация на стари сметища. Проектиране на пътища, улици и организация на движението.

МОДУЛОР 
Проектиране на жилищни, обществени и промишлени сгради, бензино- и газостанции, пътно-комуникационни обекти.

НЕИ - НОВИ ЕНЕРГИЙНИ ИЗТОЧНИЦИ ООД
Производство и монтаж на слънчеви колектори за топла вода, електрически, водоводни и пароводни бойлери, топлообменници, затворени разширителни съдове, резервоари, абонатни станции.

НИКОЛА ПАНКОВ ЕТ
ВиК инсталации - проектиране

ОЗОНИЯ ЕООД
Проектиране, производство, монтаж и поддръжка на пречиствателни инсталации за питейни, битови, отпадни и технологични отпадни води. Производство на озонатори.

ОТО-ВЕН ЕТ
Проектиране, изграждане и ремонт на отоплителни, вентилационни и газоснабдителни съоръжения, инсталации. Лиценз No 542.

РАДИОТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ - МОБИКОМ ООД
Оператор на мобилни далекосъобщителни мрежи. Предоставяне на услуги за мобилна комуникация. Мобифон - мобилна радиотелефонна система. Мобипейдж - система за персонално радиоповикване. Продажба на мобилни телефони, пейджъри и аксесоари за тях.

СТЕДИ ЕФ
Проучване и проектиране на ВиК мрежи, съоръжения и пречиствателни станции.

СТЕФАН ПАЧНИКОВ - ТОВКИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕТ
Проектиране и инженеринг на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации.

ТЕРМА - МИНЧО МИНЧЕВ ЕТ
Проектиране на газови инсталации за битови и промишлени обекти, газостанции, бензиностанции. Отопление, вентилация и климатизация.

ТЕРМО-Н-ИНЖЕНЕРИНГ ЕФ
Проектиране и монтаж на отоплителни, вентилационни и климатични инсталации - доставка и монтаж на енергоспестяващи системи към топлинни инсталации.

ЮКА - ТЕРМ ЕТ
Проектиране, доставка и монтаж на отоплителни инсталации, котли, оборудвани за газ и нафта, газоразрядни станции.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: