Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 02.03 Пътища и мостове. ЖП строителство

АВТОМАГИСТРАЛИ ЧЕРНО МОРЕ АД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях. Производство на строителни материали.

АДВАЛ АД
Строителство на тунели по нов австрийски метод - пътни, жп тунели, метро - тунели, хидротехнически тунели, анкери.

АСФАЛТИНГ ООД
Строителство и ремонт на пътища и прилежаща инфраструктура. Производство на асфалтови смеси.

АТМАРК ЕООД
Пробивно-взривни и разрушителни работи. Пътно строителство. Транспорт.

БЕРКО 90 - БЕРКОВСКИ И СИЕ СД
Строителство на пътища и улици. Производство на асфалтови смеси и фракции. Строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради.

БИНДЕР АД
Пътно строителство. Ремонт на пътища. Производство на инертни материали - фракции и пясък. Извършва проектантски услуги в областта на ниското строителство.

БЛАГОУСТРОИТЕЛ 2000 ЕООД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища, градски комуникации и инфраструктура около тях. Благоустрояване на жилищни, обществени и промишлени сгради и съоръжения.

БЛАГОУСТРОЙСТВО ЕООД
Строителство в областта на инженерната инфраструктура. Производство и полагане на бетонови и асфалтови смеси. Транспорт и механизация.

БУРГАСПЪТСТРОЙ АД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации, инфраструктура. Производство и полагане на асфалтови смеси, инертни материали. Научно-изследователска, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност.

ВИАКОМ 2002 ЕООД
Проучване и проектиране на транспортно-комуникационни системи, пътища, улици, транспортни съоръжения, бензиностанции, паркинги, гаражи. Консултантска дейност.

ВИАСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД
Строителство, реконструкция и ремонт на пътища и пътни съоръжения. Производство и полагане на асфалтови смеси. Транспортни услуги и услуги със строителна механизация. Инженерингова дейност.

ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ АД
Проучване и изпълнение на пътища, улици, алеи и тротоари. Водопроводи и канали.

ГБС ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Инженеринг, строителство, ремонт, реконструкция и рехабилитация на инфраструктурни обекти: пътно и жп строителство, летища и летищни съоръжения, ВиК и хидротехническо строителство, екологични проекти, комплексни инфраструктурни обекти.

ГИМЕКСПОРТ АД
Топло- и хидроизолационни системи, геосинтетични продукти, звукоизолации, мазилки, бои, лакове, лепила, цветни фуги, гранитогрес, фаянс, теракота, санитарен фаянс.

ЕГОЛИ - 95 ЕТ
комплексна инженерингова, проектантско-конструкторска дейност по пътно и железопътно строителство. Технически консултации, становища и експертизи.

ЕЛИТ - ПЪТНА СИГНАЛИЗАЦИЯ ООД
Пътна сигнализация - производство на пътни знаци и съоръжения за безопасност на движението. Хоризонтална маркировка и вертикална сигнализация. Строителство на жилищни сгради.

ЕСКАВАТОР ООД
Внос и търговия с резервни части за пътностроителни машини и товарни автомобили. Ремонт, гаранционен и извънгаранционен на пътностроителни машини. Дава под наем пътностроителна техника - булдозери и багери. Извършва комплексна работа.

ИНЖСТРОЙ ЕООД
Ново строителство и ремонт на улици и паркинги. Изграждане и ремонт на улични канализации, водопроводи и топлофикационни мрежи. Автомобилни подлези и мостове, пешеходни зони, тротоарни настилки. Знаково строителство.

ИНЖСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Проектиране, строителство, реконструкция на пътища и мостове. Изграждане на водопроводни и канализационни системи. Консултиране и управление на инфраструктурни проекти. Производство на бетон. Услуги с автотранспорт и механизация.

ИНФРАСТРОЙ 2001 ООД
Пътно строителство. Инфраструктура. Изграждане на външни водопровод и канализация.

КРАМП ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Проектиране, консултации и контрол по строителството на тунели и други транспортни съоръжения.

КРИС - МТ ООД
Ниско и пътно строителство. Инженеринг, ремонт, реконструкция и рехабилитация на инфраструктурни обекти. Производство на бетонови смеси и изделия от бетон. Услуги със строителна механизация и тежкотоварен автотранспорт. Сертифицирана по ISO 9001:2008.

МОСТКОНСУЛТ ООД
Проектиране на нови и реконструкция на съществуващи мостове, подлези, естакади и други комуникационни съоръжения. През последните 15 години почти всички структурно определящи обекти от мостовото строителство са изпълнени по наши проекти.

МОСТРЕМОНТ ЕООД
Обследване, проектиране, ремонт и строителство на мостови и други инженерни съоръжения. Външна и вътрешна търговия със строителни материали.

МОСТСТРОЙ АД
Строителство и ремонт на мостови съоръжения. Производство на стоманобетонови елементи и бетонови смеси. Транспортни услуги и специализирана механизация.

МОСТСТРОЙ АД - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 
Проектиране, строителство и ремонт на мостове, пътнотранспортни и инженерни съоръжения. Производство на бетонови разтвори и арматурни заготовки.

МОСТСТРОЙ АД КЛОН ПЛОВДИВ 
Строителство и ремонт на пътни и мостови съоръжения. Производство на стоманобетонови елементи и бетонови смеси. Транспортни услуги и специализирана механизация.

Н.П.Н. КО ЕООД
Нови технологии в пътното строителство. Ремонт и поддръжка на пътища. Пътностроителни машини. Асфалтови бази. Емулсионни инсталации. Бетонови възли. Доставка и сервиз.

НАДИН - 2005 ЕООД
Измерване проводимостта в почвата и водите. Локализиране резервоари, контейнери, варели, тръби. Комуникации.

НОНВОТЕКС АД
Произвежда нетъкани текстили за мебелната промишленост. ВАТИН - за мебелни врати от регенерирани влакна. Екологично чисти МЕБЕЛИН -ФИЛЦОВЕ - допълнително заздравени с текстилен латекс. Особено подходящи като изолиращ слой за пружини и пружинни пакети.

ОРКИКЕМ ООД
Решения за заздравяване на пътното легло и армиране на пътна настилка с материали на TENCATE. Хидроизолация на тунели, мостове и виадукти, саниране на бетонови конструкции - INDEX и FLAG Италия. Дренажни системи при пътни съоръжения.

ПИ ЕС АЙ АД
Проектиране, строителство и ремонт на автомагистрали, пътища, летища и свързаната с това инженерна инфраструктура. Производство и полагане на асфалтови смеси.

ПСФ МОСТИНЖЕНЕРИНГ АД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и мостове. Производство на кариерни материали за пътни асфалтови и бетонови работи. Производство на асфалтови смеси.

ПЪТ 2004 ООД
Строителство, рехабилитация и ремонт на пътища. Производство и полагане на асфалтови смеси. Производство на инертни материали. Сертификат по ISO.

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ООД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища, градски комуникации и инфраструктурите около тях. Проучвателна, проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност. Услуги със строителна механизация.

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ - М ЕАД
Проектиране, строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения. Производство на инертни материали и асфалтови смеси. Услуги със строителни машини. Изграждане на водоснабдителни системи. Инженеринг.

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ ПЛОВДИВ АД
Строителство и ремонт на пътища и площадки. Продажба на каменни фракции и асфалтови смеси. Услуги с пътностроителна механизация.

ПЪТИНЖЕНЕРИНГ РУСЕ ЕООД
Строителство, ремонт, поддръжка на пътища и пътни съоръжения, проектантска, инвеститорска и инженерингова дейност, производство на асфалтови смеси, транспортни услуги.

ПЪТИЩА ООД
Строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях.

ПЪТИЩА АД 
Строителство и ремонт на пътища и пътни съоръжения, лятно и зимно поддържане. Производство на асфалтови и бетонови смеси, инертни материали. Взривно-строителни работи. Услуги със строителна техника. ISO 9001:2000. Лаборатория по БДС EN ISO/IEC 17025.

ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД
Строителство, ремонт и реконструкция на пътища. Производство на всички видове бетонови изделия. Производство и полагане на асфалтови смеси. Производство и доставка на каменни фракции.

ПЪТИЩА И СЪОРЪЖЕНИЯ ЕАД
Проектиране и строителство на пътища, съоръжения и подземни комуникации.

ПЪТНА КОМПАНИЯ ЕАД
Строителство и ремонт на пътища. Зимно поддържане. Водопроводи и канализация. Производство и продажба на асфалтови смеси. Земеукрепване.

ПЪТНИ СТРОЕЖИ АД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения. Градски комуникации и инфраструктурите около тях. Производство на всички видове строителни и инертни материали и изделия от тях. Всички видове услуги със строителна и друга техника.

ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО ЕАД
Строителство, рехабилитация и поддържане на пътища, пътни съоръжения. Градски комуникации и инфраструктура около тях. Производство на инертни материали и асфалтови смеси. Услуги със строителна техника.

ПЪТНИ СТРОЕЖИ 2001 АД
Строителство, реконструкция и ремонт на пътища. Производство на инертни материали за пътното строителство. Производство и полагане на асфалтови смеси. Транспортни услуги и услуги със строителна механизация. ISO 9001-2008.

ПЪТНИ СТРОЕЖИ ПЛОВДИВ АД
Проектиране, строителство, ремонт и поддържане на пътища, мостове и съоръжения. Производство на асфалтови смеси, инертни материали за настилки и бетонови изделия.

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - БУРГАС ЕООД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища, пътни съоръжения. Полагане на асфалтови смеси. Транспортни услуги и услуги със строителна механизация.

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ - СМОЛЯН ЕООД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения. Ниско строителство. Зимно поддържане. Услуги със строителна механизация.

ПЪТНО ПОДДЪРЖАНЕ ДЕВНЯ ЕООД
Текущ ремонт на пътища. Пътни принадлежности. Пътни съоръжения. Градски и общински комуникации и инфраструктурите около тях. Услуги със строителна техника.

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Проектиране, строителство и ремонт на пътища, пътни съоръжения. Производство и полагане на асфалтови смеси.

ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО - РАЗГРАД АД
Строителство и поддържане на пътища. Производство на бетон и на бетонови изделия. Производство на каменно брашно. Услуги със строителна механизация и автотранспорт.

ПЪТНО УПРАВЛЕНИЕ 
Стопанисва, охранява, поддържа и ремонтира държавните пътища. Финансира средния и основен ремонт на пътната мрежа.

ПЪТПРИБОР ООД
Фирмата изпълнява повърхностни обработки и пластове за връзка. Машинно изкърпване на пътни настилки с битумна емулсия. Обработване и запълване на пукнатини и фуги с полимербитумни материали. Произвежда битумни емулсии, студени смеси и модифицирани битуми.

ПЪТСТРОЙ - 92 АД
Строителство и ремонт на пътища, улици и пътни съоръжения. Производство на асфалтови смеси и инертни материали. Битумни емулсии. Услуги със строителни машини и специализиран транспорт. Инженеринг.

ПЪТСТРОЙИНЖЕНЕРИНГ АД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктура. Производство и полагане на асфалтови смеси и инертни материали.

РУТЕКС ООД
Проектиране и строителство на пътища и съоръжения. Полагане на асфалтови смеси. Консултации за внедряване на нови технолигии. Транспортни услуги.

САНИМПЕКС ЕООД
Комплексни съвременни решения в асфалтополагането. Търговско представителство и инженерингова дейност. Проектиране, монтаж и сервизно обслужване.

СИЙЛ ТОП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Материали и изпълнение на хидроизолации на стоманени мостове - корозионна защита, бетонни мостове - изолации под асфалт по немските норми. Настилки за директно натоварване. Саниране на бетон по пътни съоръжения и мостове. Инжекционни системи за укрепване.

СИМИНВЕСТ ООД
Пътно строителство - доставка и монтаж на СПО, предпазни огради и парапети, мрежа за автомагистрала, пътни знаци. Машинно полагане на бордюри. Изработка на високоударни набивни машини. Изграждане и поддръжка на електросъоръжения.

СК - 13 - ПЪТСТРОЙ АД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения. Производство на инертни материали и асфалтови смеси. ISO 9001-2000.

СТИЛИ РОУД ЕООД
Ниско строителство - изграждане на улици, площади, ВиК мрежи, благоустрояване. Производство на бетон и бетонови изделия и асфалтови смеси. Услуги със строителна техника.

ТЕРА ВИА ООД
Пътно, ВиК и ниско строителство. Изграждане на паркинги, асфалтиране на площадки. Член на КСБ. Сертификат ISO 9001:2008, OHSAS 18001, ISO 14001.

ТЕРАКОМ ООД
Производство на бетонови смеси и изделия от бетон. Дървообработване. Проектиране, доставка и монтаж на дървена дограма. Елинсталации, оптически кабели и мрежи. Трафопостове, далекопроводи. Строителство на пътища и инженеринг в транспортната инфраструктура

ТЕРАСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Пътно строителство, асфалтови работи. Вертикални планировки, бордюри, плочници.

ТРАНСГЕО ООД
Проектиране и ремонт на жп линии. Геодезически и строителни услуги. Оторизиран дилър на продуктите на AutoDESK.

ТРАНСРЕМОНТИНЖЕНЕРИНГ - ТРИ ООД
Проектиране, строителство, ремонт и поддръжка на жп пътища и съоръжения, мостове и водонапоителни системи. Сградоустройство, ремонт и поддръжка.

ТРАНССТРОЙ ВАРНА АД
Строителство на обекти от пристанищна, железопътна, летищна и енергийна инфраструктура. Защита на бреговете от ерозия и абразия. Гражданско и промишлено строителство.

ТРАНСТРОЙ - 99 ООД
Жп - строителство, пътища, мостове, коловози - ремонт и поддръжка.

ТРЕЙС БУРГАС ЕООД
Строителство, ремонт и поддържане на пътища и улици. Изграждане и поддържане на светофарни уредби. Направа на хоризонтална и вертикална пътна сигнализация. Производство на асфалтови смеси. Услуги със строителна механизация. ISO 9001-2000.

ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД
Проектиране, строителство и ремонт на автомагистрали, пътища, летища и свързаната с това инфраструктура. Високо строителство. Зимно поддържане. Производство на инертни и строителни материали.

ХАМЪР ТРАНС ЕООД
Търговски представител на ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД Русе. Пластифол ТМ за хидроизолация на тунели и други подземни хидротехнически съоръжения. Боя за пътна маркировка. Заводски цени.

ХОЛДИНГ ПЪТИЩА АД
Строителство, ремонт и поддръжка на пътища, пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях. Производство на асфалтови смеси и инертни материали.

ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ПО ПЪТИЩА И МОСТОВЕ 
Извършване на научноизследователска, внедрителска, контролна и арбитражна дейност. Изготвяне на нормативни документи и квалификация на кадри в областта на проектирането, строителството, ремонта и поддържането на пътища и пътни съоръжения.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: