Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 02.04 Хидротехническо и хидромелиоративно строителство

АКВА СИСТЕМС БУРГАС АД
Строителство и експлоатация на хидромелиоративния фонд. Изграждане и строителство на хидромелиоративни обекти, инфраструктурни, благоустройствени, жилищни, ВиК обекти.

АКВАВИЖЪН ЕООД
Строителство и реконструкция на водопроводи и канализации. Безизкопно полагане на тръбопроводи.

АКВАСИСТ - ЕКО ООД
Проектиране, изработка, монтаж, наладка и пуск на електроинсталации, СКАДА системи, КИП и автоматизация на пречиствателни станции за питейни, отпадни и промишлени води. Помпени станции, водоснабдителни, топлофикационни, напоителни системи. ISO 9001:2000.

АКВАСТРОЙ - ВАСИЛ МАРИНОВ ЕТ
Хидротехническо и хидромелиоративно строителство. Комплексно строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради. Строителни ремонти. ВиК инсталации.

БГ/АМЕРИКАН ПУЛС ЕООД
Представител на световния производител ASTRAL EXPORT S.A. Доставка на съоръжения; проектиране и изграждане на домашни, хотелски и спортни басейни.

БЪЛГАРСКА ХИДРОСТРОИТЕЛНА КОМПАНИЯ ООД
Хидротехническо строителство. Проектиране и изграждане на хидротехнически съоръжения. Пречиствателни станции за питейни и отпадни води. Сондажни кладенци.

ВАЛМЕКС ЕООД
Проучва, проектира и изгражда: инжекции и торкрет, напрегнати и прътови анкери, водоснабдителни сондажи, пилоти, хидроизолации и шлицови стени и депа за отпадъци. Пречиствателни станции.

ВЕЦ - 94 ООД
Предварителни проучвания на потенциални обекти (проекти, вписване в околната среда, планиране, бизнес планове). Инженеринг и консултантска дейност (работни проекти, авторски надзор и контрол, участие в изпитания и приемания). Изпълнение на обекти до ключ.

ВИ ДЖИ ЕФ ГЕОСИСТЕМИ ЕООД
Геотекстили, геокомпозити, габиони, геомембрани и други специализирани продукти за инфраструктурни обекти и съоръжения.

ВОДНО СТОПАНСТВО СОФИЯ АД
Извършва в страната и чужбина: проучване, проектиране и строителство на хидромелиоративни и хидротехнически обекти, в т.ч. помпени, пречиствателни станции. Строителство на сгради. Оценки.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО АД
Извършва всички видове строителство. Разполага с лицензирана строителна лаборатория и два бетонови чентъра. Притежава бази: за извършване на монтажни услуги, за добив и обработка на инертни материали, за ремонт на автомобили и строителни машини.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ВАРНА ООД
Строителство на ВиК съоръжения, пречиствателни станции, напоителни съоръжения. Сградно строителство. Механизация. Специализиран транспорт.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ВЕЛИКО ТЪРНОВО АД
Проектиране, строителство и инженеринг на водоснабдителни канализационни и напоителни системи. Пътно строителство. Услуги с механизация и автотранспорт.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО - ХАСКОВО АД
Изграждане на хидротехнически и хидромелиоративни обекти. Водоснабдяване и канализация. Тежка механизация и транспорт. Производство на бетонови и стоманобетонови изделия. Жилищно и гражданско строителство.

ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО И РЕМОНТИ ООД
Изграждане на пречиствателни станции, хидротехнически и ВиК съоръжения. Бензиностанции, жилищни и промишлени сгради.

ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕООД
Монтаж на водопроводи от полиетилен с висока плътност, водоснабдяване и канализация, пречистване на отпадъчни води.

ГЕОРХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Проектиране и изграждане на тунелни съоръжения, пътни, хидротехнически и метротунели.

ЕКО - ПРОЕКТ 2000 ООД
Проучване и проектиране на пречиствателни станции за населени места, курортни комплекси, промишленост и животновъдство, ВиК мрежи и съоръжения, помпени станции. Доставка на оборудване, шеф монтаж, пуск и наладка с обучение на персонала. ISO 9001:2000.

ИЗОМАТ - ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Инженерингова и консултантска компания в областта на строителната химия и хидроизолациите. Изгражда хидроизолации и поддържа хидротехнически, подземни и тунелни съоръжения.

ИНФРАБУЛИМПЕКС ЕООД
Строителство на магистрални GRP тръбопроводи - открити и подземни, напорни и безнапорни. РЕ/РР канализации. Отвеждащи и довеждащи колекторни и площадкови тръбопроводи за ПСОВ.

КАПИТАН ДЯДО НИКОЛА АД
ТРЪБИ (ЕДНОСЛОЙНИ, ДВУСЛОЙНИ, ГОФРИРАНИ) И СВЪРЗВАЩИ ЧАСТИ ЗА ТЯХ от поливинилхлорид, полиетилен, полипропилен в тръбопроводи за водоснабдяване, канализация, отводняване, кабелизация и вентилация. Профили за полагане на ел. кабели.

ЛАБРАДОР ЕТ
Водоснабдително и инженерно-геоложко сондиране с автосонди. Откриване на подпочвени води. Изграждане на тръбно-филтърни кладенци. Доставка и монтаж на потопяеми помпи и хидрофорни уредби.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД
Доставка на вода за напояване и питейни нужди. Експлоатация и поддръжка на хидромелиоративен фонд, корекция на реки и язовири. Строителство на хидросъоръжения и инсталации.

НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ЕАД 
Стопанисване, експлоатация, поддържане, разширение, инвестиране, проучване, проектиране и строителство на хидромелиоративния фонд.

ПЕТКОВ И МЛАДЕНОВ СД
P&M GRUNDFOS - потопяеми водни помпи за сондажни кладенци.

РУФИ - 2 ЕТ
Извършва хидроизолации, ремонт и строителство на всякакъв вид сгради.

СВЕМАР ООД
Геомембрани и хидроизолационни материали на FIRESTONE BP - ISO 9001, ISO 14001, предназначени за изграждане на водоеми и резервоари с различно предназначение. Сертификат за инсталиране.

СИЙЛ ТОП ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Материали и изпълнение на площна хидроизолация, саниране на бетон и третиране на фуги на хидросъоръжения за промишлени и питейни води. Обработка на фуги и спиране на течове чрез полиуретаново инжектиране. Антикорозионна защита.

СТАНИЛОВ ЕООД
Коректен и сигурен партньор за строителство, реконструкция и ремонт на хидротехнически и водоснабдителни съоръжения, тунели, пречиствателни станции.

ХАМЪР ТРАНС ЕООД
Търговски представител на ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД Русе. Пластифол КМ за напоителни канали и други хидромелиоративни съоръжения. Заводски цени.

ХИДРО ООД
Проучване, проектиране, изграждане на хидротехнически обекти, измерване на КПД и вибрации на помпи.

ХИДРОГЕОКОМПЛЕКТ ЕООД
Проучване, проектиране на хидротехнически, хидромелиоративни и водоснабдителни обекти. ВЕЦ и деривационни съоръжения. Геодезия за нуждите на строителството и кадастъра. Екологични проекти и ОВОС. Фирмата е пионер в областта.

ХИДРОИЗГРАЖДАНЕ АД
Изграждане на хидротехнически съоръжения, водоснабдителни деривации, тунели, водноенергийни системи, пречиствателни станции, мелиоративно строителство.

ХИДРОМОНТАЖ ЕООД
Проектиране и строителство на жилищни, административни и промишлени сгради. Хидротехническо и сухо строителство, строителни изолации, довършителни и ремонтни работи.

ХИДРОМОНТАЖ - Л ООД
Произвежда: стоманени конструкции и правошевни тръби от ф 530 до ф 2520 със и без антикорозионна изолация. Извършва: машинен и елмонтаж на помпени пречиствателни станции и язовирни съоръжения. Изгражда: напоителни, промишлени и питейни водоснабдявания.

ХИДРОМОНТАЖ ЕООД 
Произвежда стоманени конструкции, извършва машинен и ел. монтаж на хидросъоръжения. Изгражда напоителни, питейни и промишлени системи за водоснабдяване.

ХИДРОРЕМОНТ ИГ ООД
Изграждане на хидротехнически съоръжения. Подводно рязане, заваряване и ремонт на таблени затвори, метални и стоманобетонови конструкции, подмяна на решетки. Полагане на кабели и тръбопроводи. Видеозаснемане с дистанционно управляем апарат ROV.

ХИДРОСТРОИТЕЛ ЕООД
Изграждане на язовири, тунели, водоснабдителни и канализационни системи и водоеми.

ХИДРОСТРОИТЕЛСТВО ООД
Масови изкопни и насипни работи, превози със самосвали и услуги със строителна механизация.

ХИДРОСТРОЙ ООД
Проектиране и строителство на хидротехнически обекти - язовири, пречиствателни станции, шламохранилища, резервоари, ПС, водопроводи и канализации, укрепване на свалчища. Опит във високо строителство. Производство на бетонови елементи.

ХИДРОСТРОЙ - СОФИЯ ЕООД
Проучване, проектиране и строителство на хидротехнически обекти в страната и чужбина - язовири, пречиствателни станции, депа за твърди битови отпадъци. Търговия с бетонни и варови разтвори.

ХИДРОСТРОЙ ВТ АД
Изграждане на хидротехнически съоръжения, пречиствателни станции, ремонтно-възстановителни работи на строителни обекти.

ХИДРОСТРОЙ РИЛЦИ АД
Хидротехническо строителство, промишлено и гражданско строителство, строително-ремонтни работи.

ЧЕРВЕНАКОВ ЕФ
Проучване, проектиране и изпълнение на ново строителство, реконструкция и модернизация и строително-ремонтни работи на жилищни, културно-битови, промишлени и селскостопански сгради. Доставяне на строителни материали.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: