Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 04.14 Електроинсталации. Аварийно и независимо електрозахранване. Мълниезащита

АГЕНЦИЯ РЕЙТЕКС 
Проектиране, доставка и монтаж на: телевизионни системи за наблюдение, системи за контрол на достъпа с магнитни карти, радио-озвучителни и оповестителни системи.

АЕТ ЕТ
Измервателна техника, автоматика, проектиране, КИП и А. Системи за осветление, СОТ и пожароизвестяване. Нестандартна електроника и оборудване. Елтабла, елинсталации, телефонни, TV и структурни кабелни мрежи. LED реклами и LED системи за осветление.

АРНИ - БРАДЪРС ООД
Фирмата изгражда комплексно всички видове електроинсталации в промишлени, бизнес и жилищни сгради, това включва следните елементи: елтабла, осветление, кабелни линии, слаботокови инсталации и пожароизвестяване.

БИ ПИ ЕС БЪЛГАРИЯ ООД
Комплексни решения за резервно непрeкъсваемо електрозахранване и енергийна защита на базата на UPS и дизелгенератори от световните лидери EATON POWER SOLUTIONS и HIMOINSA

БОТЕВА КОНСУЛТ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Проектиране и изграждане на трафопостове и въздушни линии до 35 kV. Силови и слаботокови инсталации. СМР и инсталационни работи. Консултантски услуги по внедряване на управленски системи. ISO 9000, ISO 14000.

БУЛЕЛЕКТРИКС ООД
Подмяна десетки кабели 20 kV и НН. Ремонт на въздушни мрежи СН и НН. Направа присъединяване на клиенти към мрежата на Електроразпределение АД. Монтаж на Ж. Р. Мачта на 1 - во корабно място - терминал Изток към Пристанище Бургас ЕАД.

ВОЛТА ЕТ
Атестирана фирма за проучване, проектиране, елмонтажи, пусково-наладъчна дейност, електрически и вентилационни измервания.

ГЕОРГИЕВ ЕЛЕКТРИК ЕООД
Изграждане и реконструкция на трансформаторни подстанции. Изграждане на външно електрозахранване до 20 kV. Вътрешни елинсталации. Производство и монтаж на елтабла. Изготвяне на документи за узаконяване.

Д и К КОЛОР ООД
Търговия с кабели, проводници, елматериали, резервни части. Направа и ремонт на елинсталации.

ДОБРИ ПАНОВ ЕТ
Строителство на въздушни и кабелни линии ниско и средно напрежение. Монтаж на открити и закрити трафопостове. Изграждане и поддържане на улично осветление.

ЕКОЕЛ БГ ООД
Проектиране, доставка, монтаж, търговия на фотоволтаични системи и паркове за производство на електричество от Слънцето. Поддръжка и сервиз.

ЕЛ КОМ СТРОЙ - ГЕОРГИ АМУДЖИЕВ ЕТ
Изграждане, ремонт и поддръжка на електрически инсталации, кабелни мрежи и електрически уредби НН и СрН.

ЕЛЕКТРО БЮРО СКИП - 91 ЕТ
Проектиране и монтаж на всички видове ел. инсталации в промишлени, обществени и жилищни сгради с различно предназначение. Ел. Измервания в електрически мрежи и уредби.

ЕЛЕКТРОАС ООД
Проучване, проектиране и консултантски работи, електромонтаж, строителство и ремонт на електрически уредби и въздушни линии до 400 kV и кабелни линии до 110 kV. Изработка на ел. табла на силнотокови и слаботокови ел. инсталации.

ЕЛЕКТРОГЕЦ ООД
Производство на елтабла, МТТ(метални табла - трансформатори), МКТП (метални комплектни трансформаторни постове), елмонтаж и оборудване на трафопостове.

ЕЛЕКТРОИЗМЕРВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЯСТРЕБ 
Лицензирана да извършва измервания по електробезопасност на нови и на обекти в експлоатация.Импенданс на контура "фаза - защитен проводник". Съпротивление на заземителна инсталация. Съпротивление на изолацията.Други електроуслуги. Консултации.

ЕЛЕКТРОКОНСУЛТСТРОЙ ЕООД
Проектиране и изграждане на електрически мрежи и съоръжения. Ремонт на силови трансформатори.

ЕЛЕКТРОЛУКС - ТАБАКОВ И СИНОВЕ ООД
Проектиране, изработка, монтаж ПГР на битови и промишлени електроинсталации, ВЕЦ, ТЕЦ, подстанции, БКТП, осветителни инсталации. Доставка на оборудване.

ЕЛЕКТРОМОНТАЖ - ЦВЕТКОВ ЕООД
Проучване и проектиране в областа на енергетиката. Цялостно изграждане на електрозахранване на обекти. Структурно окабеляване, мрежи и телефонни линии. Производство на ел.табла.

ЕЛЕКТРУМ ООД
Проектиране и изграждане на структурни кабелни системи - компютърни мрежи, непрекъсваемо електрозахранване, телефонни инсталации.

ЕЛИМПЕКС ЕООД
Дистрибутор на комутационна апаратура ниско напрежение - SIMENS, EATON. Вносител на ключове и контакти ELSO - Германия и елинсталационни материали KOROS KOLIN - Чехия. Линейни термични детектори Protectowire Fire Systems - САЩ. Инженеринг.

ЕЛКОРЕКТ - КОКАРОВ ЕООД
Електроизграждане, ремонт и поддържане на всички видове елинсталации и елуредби в битови, обществени и промишлени обекти. Търговия с елматериали и осветителни тела.

ЕЛСВЕТ ООД
Търговия с електроматериали и осветителна техника. Официален дистрибутор на SCHNEIDER ELECTRIC.

ЕЛСТРИЙМ ЕООД
Изработка, монтаж и ремонт на всички видове елтабла и елинсталации. Съобщителна техника. Домофонни инсталации.

ЕЛТОН ТРЕЙД ООД
Елтон Трейд е специализирана фирма за изграждане и ремонт на всички видове електрически инсталации на жилищни и офис сгради, търговски обекти и хотели.

ЕНЕРГИЯ - МАРВАКОВ ООД
Проектиране и изработване на резервно захранване - електроагрегати, продукция на ENDRESS и HATZ Германия. Табла за автоматично управление на агрегатите за резервно захранване на промишлени и жилищни сгради.

ЕТРА - ЕЛ ООД
Проучване и проектиране, електромонтаж, строителство и ремонт на въздушни и кабелни линии и уредби в областта на енергетиката. Изграждане на кабелни телефонни мрежи и други комуникации.

ЕХНАТОН ООД
Електрообзавеждане за сгради. Системи и компоненти за електроинсталации.

ЕХНАТОН КО ООД
SCHNEIDER Electric - елементи и апарати за електроразпределението. SCAME – системи и компоненти за електрически инсталации. WERMA - оптични и акустични сигнални устройства за предохранителна сигнализация и мониторинг.

ИНССТРОЙ ЛД ЕФ
Проектиране, монтаж, ремонт на отоплителни котли и инсталации, оборудване на трафопостове и полагане на всички видове кабели и проводници за високо и ниско напрежение. Вътрешни ел. инсталации.

ЛАЙТАНИНГ ПРОТЕКШЪН ГРУП ООД
Проектиране, доставка и монтаж на заземителни и мълниезащитни системи и защита от пренапрежение. Изключителен представител на J. PROPSTER GmbH.

ЛЕМИ ТРАФО ЕООД
Производство на маслени и сухи трансформатори. Изграждане на МКТП, поддръжка и ремонт на елсъоръжения до 110 kV . Ремонт на елдвигатели.

ЛТ ЛИНТЕК ЕТ
Непрекъсваеми захранващи системи (UPS) и електрогенериращи агрегати до 4 MW. Внос, доставка, монтаж, поддръжка, сервиз и ремонт. Инженеринг на комплектни системи за аварийно електрозахранване.

МАЛИН ЖЕЛЕВ - ЕЛЕКТРОКОНСУЛТ ЕТ
Лицензирана електроизмервателна лаборатория. Електроизграждане, електрообзавеждане, електроремонти, електроконсултации. Консултации по охрана на труда, техническа безопасност и противопожарна охрана.

МЕГА ЕЛ ЕООД
Проектиране, електроизграждане, ремонт, поддръжка и узаконяване на кабелни линии - средно и ниско напрежение, въздушни мрежи и разпределителни устройства.

МИЛЕР ЕЛЕКТРОИНЖЕНЕРИНГ ООД
Строително-монтажни дейности в енергетиката до 35 кV. Изграждане на всички видове електрически инсталации. Акредитиран орган за контрол от вида А.

ОГНЯН БЯЛКОВ ЕООД
Строително-предприемаческа дейност, проектиране и монтаж на електроинсталации, вътрешно обзавеждане.

ОКТО-7 СД
BackPower: автоматични системи за резервно електрозахранване с дизелови и бензинови агрегат-генератори от 3 до 80kVA. Галванични покрития. Електростатично боядисване. Печатни платки и ситопечат. Инструментална екипировка. Ръчни електроинструменти.

ПАЛМО ИНЖЕНЕРИНГ ООД
Проектиране, доставка, монтаж и сервиз на пожароизвестителни и охранителни системи. Системи за TV наблюдение, контрол на достъпа и газ-анализатори.

ПИ ЕМ БИ ЕООД
Дизелгенератори на FG WILSON Великобритания от 10 kVA до 6,5 MVA. Статични UPS системи на GENERAL ELECRRIC Швейцария от 500 VA до 4 MVA. Комплексен инженеринг. Най-добро качество и цени. Доказан професионализъм. Обща инсталирана мощност над 100 MW.

РАЙФИС ЕООД
Проектиране, изпълнение и поддържане на електросъоръжения.

РИМ ТЕХНОЛОДЖИ ООД
Търговия, проектиране, инженеринг, доставка, монтаж на системи за електроизграждане. Взривозащитено оборудване. Дистрибутор на немските фирми RITTAL и WAGO.

РИТБУЛ 
Официален представител на РИТАЛ - елтабла за ниско и средно напрежение, клемни кутии, комуникационни РАК системи, шинни системи за силови разпределителни табла, еврокасети за вграждане на платки и информационни терминали и пултове. Дистрибутор на ЕПЛАН.

СИТАЛК ЕТ
Бански, осветителен, комуникационен, текстилен и ресторантски интериор и екстериор. Съвременни телекомуникационни централи и системи. Търговски обемни елементи. Внос-износ.

СТЕФАН СКОПАКОВ - ЕЛЕКТРОКОМПЛЕКТ ЕТ
Произвежда всички видове електрически табла - за жилищно строителство, за промишлеността и селското стопанство, КИП и А, помпени станции и др.

СТИМАР ЕООД
Доставка на уреди за мълниезащита и защита от комутационни пренапрежения. Изграждане на мълниезащитни инсталации и системи. Произвежда и предлага табла за компенсация на реактивни мощности.

СТРОЙ ЕЛ ЕООД
Изграждане и ремонт на всички видове силови електроинсталации. Пожароизвестяване. Жилищни слаботокови инсталации.

ТАШЕВ - ГАЛВИНГ ООД
Богата гама от промишлена и битова електроарматура. Кабелоносещи скари, кабелни канали, елтабла, кабели и други.

ШНАЙДЕР ЕЛЕКТРИК БЪЛГАРИЯ ЕООД
Производство на оборудване за електропренасяне, разпределение, индустриални приложения и автоматизирани системи за управление MERLIN GERIN, TELEMECANIQUE, SQUARE D. Модулни автоматични прекъсвачи за ниско напрежение, АВР.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: