Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 04.15 Специализирани системи. Телекомуникации. Структурно окабеляване. Озвучаване

АТАНАС УСТАБАШИЕВ ЕТ
Пожароизвестителни системи. Сигнално-охранителни системи. Компютърни системи. Системи за достъп. Телефонни централи. Електроинсталации.

АТТЕК ООД
Часовникови системи, информационни табла, кулни и фасадни часовници за обществени сгради, заводи, хотели, гари, спортни съоръжения, болници, училища и навсякъде, където е необходимо да се подава актуална информация и точно време.

БАЛКАНТЕЛ - ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД
Модерни аналогови и цифрови домофонни системи. Осигурен монтаж и поддръжка.

БОРЕК И ФИНЦИ ООД
Консултиране, дизайн, инсталиране, тестване, обслужване и поддръжка на Структурни Кабелни Системи (СКС), LAN и WAN. Внос, дистрибуция и директни продажби на Пасивни компоненти и аксесоари за Структурни Кабелни Системи.

ВИЛМАТ ООД
Проектиране, инсталация и поддръжка на локални, корпоративни и отдалечени компютърни мрежи. Проектиране, инсталиране и тестване на структурни кабелни системи и оптични връзки. Търговска дейност. Сертифицирано по стандарт ISO 9001.

ГИТИ ПАУЪР СИСТЕМ ООД
Изграждане на елинсталации и елтабла. Аварийно електрозахранване - ДГ, UPS, ABP, алармени инсталации, структурирани кабелни системи. Най-добро качество и цени за доставка, монтаж, пуск, гаранционен и следгаранционен сервиз.

ЕЛТА - Р ООД
Разработка, производство, инженеринг и търговия с изделия на съобщителната промишленост. Предаване на обекти под ключ и сервизно поддържане на офис и хотелски цифрови АТЦ до 1000 порта.

ЕСТЕЛ ООД
Телекомуникационно оборудване и системи - проектиране, производство, търговия, монтаж, системно интегриране, сервиз и поддръжка, обучение и консултантски услуги.

КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ - 3 ООД
Инженерингова дейност, проучване, проектиране, разработка, доставка, строителство и монтаж на комплексни съобщителни обекти в страната и чужбина. Комплексно изграждане на оптични кабелни линии.

КОМНЕТ БЪЛГАРИЯ ХОЛДИНГ ООД
Офис техника. Компютри. Структурно окабеляване. Сервиз

МАРМЕТ ООД
Проектиране, строителство, поддръжка и ремонт на мрежи и съоръжения в сферата на телекомуникациите. Електрификация на железопътен и градски транспорт. Орган за контрол от вид С, БДС EN ISO/IEC 17020:2005.

МИНИКОМ ЕТ
Проектиране, производство и сервиз на телекомуникационно оборудване. Съгласуване на различни типове телефонни централи. Сервизно обслужване в гаранционен и извънгаранционен срок.

МУЛТИКОМ ООД
Проектиране, изграждане и структурно окабеляване на компютърни локални мрежи, компютри и периферия. Офис оборудване. Приложен софтуер, мрежови технологии. INTERNET PROVIDER. Сервиз и компютърна техника. Консумативи.

Н. Т. С. КОНСУЛТ ООД
ISDN - крайни устройства.

НЕТ ИС ООД
Дистрибутор на испански фирми: SIMON - ключове и контакти, CIMABOX - подови и стенни кутии, UNEX - кабелни канали, скари PVC M1 и аксесоари, AEMSA - мрежести метални скари. UPS от EATON POWERWARE. Изграждане, сертифициране и поддръжка на СКС.

НЮСИСТ ООД
Проектиране, доставка и монтаж на телефонни централи и таксуващи системи и софтуер за хотели и офиси. Официален вносител за телефонни и телефаксни апарати от DAEWOO Telecom.

ПИ ЕМ БИ ЕООД
Дизелгенератори на FG WILSON Великобритания от 10 kVA до 6,5 MVA. Статични UPS системи на GENERAL ELECRRIC Швейцария от 500 VA до 4 MVA. Комплексен инженеринг. Най-добро качество и цени. Доказан професионализъм. Обща инсталирана мощност над 100 MW.

РАДИОТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННА КОМПАНИЯ - МОБИКОМ ООД
Оператор на мобилни далекосъобщителни мрежи. Предоставяне на услуги за мобилна комуникация. Мобифон - мобилна радиотелефонна система. Мобипейдж - система за персонално радиоповикване. Продажба на мобилни телефони, пейджери и аксесоари за тях.

РИТБУЛ 
Официален представител на фирма РИТАЛ. Комуникационни РАК системи и системи за мониторинг - СМС-ТС. Партньор на фирма LAMPERTZ - устройства за физическа защита на информационни носители, офис мебели за мониторинг и ергономика на работното място.

САМЕЛ - 90 ЕАД
Произвежда и предлага компоненти за кабелни тв мрежи и системи за колективно приемане на сателитни тв програми, двуканални радиостанции.

СЕКТОР БЪЛГАРИЯ АД
Инвестиционни проекти в телекомуникациите. Официален дистрибутор на Майтел Телеком - Англия/Канада, лидер в телекомуникационните системи. Услуги: "Обратно повикване", "Интернет".

СИКОНИКС 
Проектиране, производство и монтаж на болнични повиквателни системи, болнични и реанимационни панели, кабинетни, камериерски, интеркомни, интерфонни, домофонни и часовникови уредби. Системи за контрол на достъпа. TV системи за контрол и наблюдение.

СЛАБОТОКОВ ЗАВОД - ИТХ АД
Производство на телекомуникационни съоръжения. Обработка на черни и цветни метали с високотехнологични CNN машини. Прахово боядисване. Инженеринг на съобщителни системи по кабел и ефир. Насищане и монтаж на електронни платки.

ТЕА КОМЕРС ООД
Внос на комуникационно оборудване: ISDN устройства, терминални адаптери, PC платки, ISDN телефонни апарати с вграден аналогов порт; модеми, видеоконферентни китове. Предлага абонамент за Интернет през провайдер TЕА.

ТЕЛЕКОМПЛЕКТ - ЕВП ООД
Телекомуникационно строителство и проектиране, ремонт на телекомуникационни мрежи и системи, оптически кабелни линии - цялостно изграждане, възстановяване на всякакви пътни настилки.

ТЕЛЕСПРИНТ-90 ООД
Съвременни телефонни централи и системи за запис на входящи и изходящи повиквания. Телефонни централи за малки, големи офиси и хотели. Инженеринг, монтаж, гаранционен и извън гаранционен сервиз на телекомуникационни съоръжения.

ТЕЛЕФОННА И ТЕЛЕГРАФНА ТЕХНИКА АД
Съвременни телефонни апарати за цифрови и аналогови централи. Телефонни централи за офиси и хотели. Телефонни кабини за обществени телефонни апарати. Домофонни уредби. Проектиране, монтаж, сервиз и продажба на телекомуникационни продукти.

УНИСИСТ ООД
Проектиране, производство и инженеринг на уреди и системи за автоматизация. Комплексни доставки за КИП и А. Проверка и калибриране на средства за измерване.

ФИЛКОМ ООД
Проектиране, доставка и монтаж на дискусионни системи и системи за симултанен превод за оборудване на конферентни зали. Аудиосистеми за оповестяване и музикален фон в хотели, летища, гари, спортни зали, ресторанти.

ХАЙТОВИ СИЕ СД
Проектиране и изграждане на телекомуникационни съоръжения. Проектиране, изграждане, инженеринг, ремонт и реставрация на строителни обекти.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: