Каталог "Архитектура и строителство" Online   Каталог "Архитектура и строителство"

Начало

Фирми Справочник Статии
|

КАТАЛОГ АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛСТВО | Фирми: а б в г д е ж з и й к л м н о п р с т у ф х ц ч ш щ ю я

 | 

Каталог Архитектура и Строителство Online

Раздел: 07.01 Инертни материали

АНДЕЗИТ ООД
Добив на скални блокове и скална маса за морско и речно строителство. Производство на строителни материали. Строителство и ремонт на сгради и съоръжения. Пътно строителство.

АНДЕЛА АД
Произвежда трошени каменни фракции за всички класове бетон, пътно и жп строителство, асфалтобетон, пясък за бетонови смеси, варови разтвори и филтри.

БЕТОН РУСЕ ООД
Строителна и инвеститорска дейност, производство на всички видове строителни, бетонови разтвори. Производство на дребни строителни елементи и търговия със строителни материали.

БИЛДИНГ ЗАХ ЕООД
Сертифицирана фирма за производство на добавъчни материали - пясък за варов разтвор и бетон, фракция за бетон, речна баластра.

БИСТРИЦА ООД
Производство и търговия с инертни материали.

ДУНАВСКИ ДРАГАЖЕН ФЛОТ АД
Сертифицирана фирма по ISO 9001:2008 за производство на добавъчни материали - пясък за бетон и строителни разтвори, фракции за бетон, речна баластра. Транспорт по река Дунав.

ИНЕРМАТ ЕАД
Производство на инертни материали.

ИНЕРТНИ МАТЕРИАЛИ 
Добив и преработка на инертни материали. Всички видове фракции от трошен камък за жп и пътни настилки. Пясък промит, пресят и не пресят, филц за всички видове марки бетон.

КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ СОФИЯ ООД
СУШЕНЕ И ФРАКЦИОНИРАНЕ НА КВАРЦОВИ ПЯСЪЦИ, предназначени за строителството, химията, леярството, пречиствателни съоръжения, филтри за басейни, пясъкоструене, полимерни подови настилки, хидроизолации, мазилки, лепила и фугиращи смеси.

МЕГАТЕР ООД
Производство и търговия с бетонови и варови разтвори и инертни материали.

ПЕРУН 2008 ООД
Производство, доставка и търговия на всякакви размери трошени фракции от доломит: за бетони до М300 - I, II, III група; за пътни и жп основи - горен и долен пласт; за асфалтови смеси за основи - горен пласт марка II и III и за долен пласт марка I и II.

СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ АД
Добив и обработка на облицовъчни плочи от русенски и балчишки черупчест варовик и изделия от скални материали, взривна скална маса, трошенокаменни фракции и млени варовици.

СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ АД
Производство на пясък за бетон, млян кварцов пясък и пясък за филтри. Услуги със строителна механизация.Транспортни услуги. Търговия със строителни материали.

ТЕРТЕР ЕООД
Производство и реализация на инертни материали с размери 0/5, 5/45, 15/40, 40/75.

ТЕХНОСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ 99 АД
Пътно строителство. Добив на инертни материали. Непромит и промит плясък, трошляк, чакъл 0/75 мм. Фракции 5/10 и 15/25 мм. Ломен камък. Плътен и неплътен асфалтобетон.

ФИНИНВЕСТМЪНТ ЕООД
Производство на инертни материали - фракции. Въведен производствен контрол и независим надзор от нотифициран орган.

ХАМЪР ТРАНС ЕООД
Търговски представител на ПЕТЪР КАРАМИНЧЕВ АД Русе. Лента СИЛ за механична защита на подземни тръбопроводи. Пластифол КМ за хидроизолация на канали и други хидромелиоративни съоръжения. Фолио за полимерна хидроизолация на плоски покриви, устойчиви на УВ.

Реклама в този указател - 143 €/година...

Adv : Mailbox

 

Начало

Фирми Справочник Статии
|

© 1993-2013 Символ ООД : Всички права запазени. Полезни връзки

|

Статистика за сайта: